Trắc nghiệm Lịch sử 12: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu hướng toàn cầu có lời giải chi tiết

  • 1178 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 4:

Hai cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật mà nhân loại đã trải qua là những cuộc cách mạng nào, diễn ra vào thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Đặc trưng cơ bản của cách mạng khoa học – kĩ thuật là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận