Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền nam

  • 1611 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mở đầu cuộc Tổng tiến công chiến lược 1972, quân ta tấn công vào

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Cuộc tiến công chiến lược 1972 diễn ra trong thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Ý nghĩa nào dưới đây không nằm trong thắng lợi của cuộc Tổng tiến công chiến lược 1972?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Tập đoàn Ních-Xơn thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai với ý đồ gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

hung lê
22:24 - 21/04/2022

câu 9 trắc nghiệm lịch sử 12 chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền nam đề thứ 2 câu 9 đáp án là ngày 13 tháng 5 chứ không phải là ngày 13 tháng 3