ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 MÔN LỊCH SỬ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (ĐỀ 2)

  • 1308 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Những năm 1967-1969, sản lượng lưong thực của Nhật cung cấp:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản được biểu hiện rõ nhất ở điểm nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Trong sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triến kinh tế của các nước tư bản khác?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Để phát triển khoa học kĩ thuật, ở Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy so các nước khác?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận