Trắc nghiệm Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích có đáp án (Nhận biết)

  • 1225 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mi-li-mét vuông là:

Xem đáp án

Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài .

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

1cm2 gấp 1mm2 bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Trong bảng đo đơn vị đo diện tích, hai đơn vị đo liền nhau, đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé. Mà ta thấy hai đơn vị cm2 và mm2 là hai đơn vị đo diện tích liền nhau, cm2 là đơn vị đo lớn hơn.

Vậy 1cm2 gấp 100 lần 1mm2.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

78mm2 được đọc là: 

Xem đáp án

mm2 là cách viết tắt cả mi-li-mét vuông nên 78mm2 được đọc là bảy mươi tám mi-li-mét vuông.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho

4dam2=...dm2

Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 

Xem đáp án

Ta có: 1dam2=100m2=10000dm2 nên 4dam2=40000dm2.

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 40000.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trong bảng đơn vị đo diện tích, đơn vị bé bằng mấy phần đơn vị lớn?

Xem đáp án

Trong bảng đơn vị đo diện tích, đơn vị bé bằng 1100 đơn vị lớn.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận