Trắc nghiệm Ngắm trăng có đáp án

  • 9645 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tập thơ Nhật kí trong tù được sáng tác trong hoàn cảnh nào ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Nhật kí trong tù được sáng tác bằng chữ gì ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Tập thơ Nhật kí trong tù gồm bao nhiêu bài thơ và phần lớn được viết theo thể thơ nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Mục đích của Bác Hồ khi viết tập thơ Nhật kí trong tù là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Bài Ngắm trăng thuộc thể thơ gì ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

minhhuy nguyenhoang

Bình luận


Bình luận