Trắc nghiệm Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... có đáp án (Nhận biết)

  • 141 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phép tính sau đúng hay sai?

×38,69      10¯38,690

Xem đáp án

Đáp án A

- Tìm tích 3869 × 10.

- Phần thập phân của số 38,69 có hai chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

- Vậy phép tính trên là sai vì đặt dấu phẩy tách ra 3 chữ số ở phần thập phân.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

2,047 × 100 = …

Xem đáp án

Đáp án C

Khi nhân một số thập phân với 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số.

Do đó ta có: 2,047 × 100 = 204,7.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 204,7.


Câu 3:

Tính nhẩm:

6,4 × 1000

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 6,4 × 1000 = 6,400 × 1000 = 6400

Vậy 6,4 × 1000 = 6400


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Các số thích hợp điền vào ô trống từ trái qua phải lần lượt là: ...; ...; ....

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

0,75×10=7,5; 18,47×100=1847; 0,732×10000=7320   

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái qua phải là 7,5; 1847; 7320.


Câu 5:

Tính:

372,6 × 100 : 9

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 372,6×100:9=37260:9=4140

Vậy đáp án đúng là 4140.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận