Trắc nghiệm Nhớ rừng có đáp án

  • 16998 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ Nhớ rừng của tác giả nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Bài thơ Nhớ rừng được sáng tác vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Nội dung bài thơ Nhớ rừng là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Điều nào sau đây không đúng khi nhận xét về Thế Lữ và thơ của ông?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Ngoc Ngo

N

1 năm trước

Nguyễn Phúc Phát

.

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đoàn Hằng Trang
20:17 - 26/03/2020

câu 2 phải là B : Năm 2000

VJ Trợ giảng Văn 2
10:36 - 07/10/2020

đã sửa

Nguyễn Tấn Tài
15:16 - 21/10/2021

đúng

khang dừa
22:30 - 14/11/2020

hay

Ảnh đính kèm

Vy Bùi Ngọc Nhã
21:29 - 24/03/2022

hình được đấy

Nguyễn Tấn Tài
15:17 - 21/10/2021

lm cái lầy vui phết

Đức Huy
20:32 - 08/12/2021

Im cái làu Ko hay lắm đâu

Đức Huy
20:33 - 08/12/2021

Ngu mới làm cái này