Trắc nghiệm Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng có đáp án (Vận dụng)

  • 1480 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Một cửa hàng, ngày thứ nhất bán được 15 yến gạo, ngày thứ hai bán được gấp đôi số gạo đã bán của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Vậy cả hai ngày cửa hàng bán được … kg gạo.

Xem đáp án

Đổi: 15 yến = 150 kg

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

150 x 2 = 300 (kg)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

150 + 300 = 450 (kg)

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận