Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 có đáp án (Nhận biết)

  • 1876 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Héc-tô-mét vuông còn gọi là héc-ta hay ha. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Héc-tô-mét vuông còn gọi là héc-ta hay ha.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho các phân số sau: 35;23;710;2750. Trong các phân số trên, phân số nào là phân số thập phân?

Xem đáp án

Các phân số có mẫu số là 10;100;1000... được gọi là phân số thập phân.

Mà trong các phân số trên ta thấy số phân số 710 có mẫu số lad 10. Vậy phân số 710 là phân số thập phân.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho:

23dm = … cm

Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Ta thấy dm và cm là hai đơn vị đo độ dài liền nhau.

Ta có: 1dm=10cm nên 23dm=230cm (vì 10×23=230)

Vậy số thích hợp điền vào chỗ trống là 230.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

25 tấn =  tạ

Xem đáp án

Ta thấy hai đơn vị tấn và tạ là hai đơn vị đo khối lượng liền nhau.

Ta có: 1 tấn = 10 tạ nên 25 tấn = 250 tạ (vì 10×25=250)

Vậy số thích hợp điền vào chỗ trống là 250.

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận