Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 có đáp án (Thông hiểu)

  • 1450 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Bùi Thanh Nhật và conan
21:32 - 02/11/2021

Thực hiện phép tính
2
2
3
:
4
1
5
ta được kết quả là phân số tối giản có tử số là