Trắc nghiệm Ôn tập chuyên đề Trái Đất có đáp án

  • 1174 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời là: Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh.


Câu 2:

Những vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Những vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất là khoáng vật và đá. Vỏ Trái Đất có trên 5000 loại khoáng vật, trong đó 90% là nhóm khoáng vật si-li-cat.


Câu 3:

Đường chuyển ngày quốc tế đi qua

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Người ta quy định lấy kinh tuyến 180° đi qua giữa múi số 12 ở Thái Bình Dương làm đường chuyển ngày quốc tế. Nếu đi từ phía tây sang phía đông (theo chiều tự quay của Trái Đất) qua kinh tuyến 180° thì lùi lại một ngày lịch, còn nếu đi từ phía đông sang phía tây qua kinh tuyến 180° thì phải tăng thêm một ngày lịch. Trong thực tế đường chuyển ngày quốc tế không phải là đường thẳng mà cũng thay đổi theo biên giới quốc gia.


Câu 4:

Kinh tuyến được chọn để làm đường chuyển ngày quốc tế là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Người ta quy định lấy kinh tuyến 180° đi qua giữa múi số 12 ở Thái Bình Dương làm đường chuyển ngày quốc tế. Nếu đi từ phía tây sang phía đông (theo chiều tự quay của Trái Đất) qua kinh tuyến 180° thì lùi lại một ngày lịch, còn nếu đi từ phía đông sang phía tây qua kinh tuyến 180° thì phải tăng thêm một ngày lịch. Trong thực tế đường chuyển ngày quốc tế không phải là đường thẳng mà cũng thay đổi theo biên giới quốc gia.


Câu 5:

Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là 149,6 triệu km.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận