Trắc nghiệm Ôn tập: Khái niệm về phân số có đáp án (Nhận biết)

  • 3276 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cấu tạo phân số gồm:

Xem đáp án

Cấu tạo phân số gồm: số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang là tử số và số tự nhiên viết dưới dấu gạch ngang là mẫu số

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tử số của phân số 16 là:

Xem đáp án

Tử số viết trên dấu gạch ngang. Mẫu số viết dưới dấu gạch ngang

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Thương của phép chia 9 : 7 có thể viết dưới dạng phân số nào sau đây?

Xem đáp án

Dựa vào chú ý đầu tiên trong phần khái niệm phân số

Thương của phép chia 9 : 7 có thể viết dưới dạng phân số là 97

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Số 1 có thể viết dưới dạng phân số nào sau đây?

Xem đáp án

Dựa vào chú ý trong phần khái niệm phân số:

Số 1 có thể viết dưới dạng phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 0

Đáp án cần chọn là: B 


Câu 5:

Số 0 có thể viết dưới dạng phân số nào sau đây?

Xem đáp án

Gợi ý: Dựa vào chú ý trong phần khái niệm phân số

Số 0 có thể viết dưới dạng phân số gồm tử số là 0 và mẫu số là một số tự nhiên khác 0.

Đáp án cần chọn là: D


4

Đánh giá trung bình

80%

0%

0%

20%

0%

Nhận xét

2 năm trước

bac ho vi dai

....

2 năm trước

Mia Machiro

H

2 năm trước

Hoàng Nga

gà púa
H

1 năm trước

Hoai vu Duong

rat hay
P

1 năm trước

Phùng Thị Thu Ngân

🥰🥰🥰😘😍

Bình luận


Bình luận

Lan Tranh 1 Hoc sinh
09:02 - 05/11/2021

tui sai 1 câu

Phùng Thị Thu Ngân
21:56 - 21/12/2021

🤣🤣🤣🤣🤣

Phùng Thị Thu Ngân
18:57 - 22/12/2021

có mỗi thế mà cũng sai🤣🤣🤣😂😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂

Phùng Thị Thu Ngân
20:02 - 13/11/2021

TUI SAI 2 CAU LÀ 7,8

Phùng Thị Thu Ngân
15:34 - 14/11/2021

tui duoc 10 điểm

Trần Đào
08:30 - 19/11/2022

sao sai hai câu được 10 điểm bị điên à

Võ Thị Bảo Trâm
11:00 - 23/12/2021

tôi được 10 điểm

Chí Bảo Trịnh
19:15 - 20/12/2022

Kệ

anh quân nguyễn
15:15 - 02/09/2022

tui 10 điểm