Trắc nghiệm Ôn tập: Khái niệm về phân số có đáp án (Nhận biết)

  • 398 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Cấu tạo phân số gồm:

Xem đáp án

Cấu tạo phân số gồm: số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang là tử số và số tự nhiên viết dưới dấu gạch ngang là mẫu số

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Tử số của phân số 16 là:

Xem đáp án

Tử số viết trên dấu gạch ngang. Mẫu số viết dưới dấu gạch ngang

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Thương của phép chia 9 : 7 có thể viết dưới dạng phân số nào sau đây?

Xem đáp án

Dựa vào chú ý đầu tiên trong phần khái niệm phân số

Thương của phép chia 9 : 7 có thể viết dưới dạng phân số là 97

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Số 1 có thể viết dưới dạng phân số nào sau đây?

Xem đáp án

Dựa vào chú ý trong phần khái niệm phân số:

Số 1 có thể viết dưới dạng phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 0

Đáp án cần chọn là: B 


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Số 0 có thể viết dưới dạng phân số nào sau đây?

Xem đáp án

Gợi ý: Dựa vào chú ý trong phần khái niệm phân số

Số 0 có thể viết dưới dạng phân số gồm tử số là 0 và mẫu số là một số tự nhiên khác 0.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

a

5 ngày trước

anh quang

....

Bình luận


Bình luận