Trắc nghiệm Ôn tập: Khái niệm về phân số có đáp án (Vận dụng)

  • 2818 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tính bằng cách thuận tiện: 3×5×72×3×5=......

Xem đáp án

Ta thấy tích ở trên và ở dưới gạch ngang có các thừa số chung là 3 và 5

Cùng rút gọn tích ở trên và ở dưới gạch ngang cho 3 và 5 ta có:

3×5×72×3×5=3×5×72×3×5 =72

Vậy phân số cần tìm là: 72

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tính bằng cách thuận tiện: 52×3626×18=......

Xem đáp án

Tách 52 thành tích của 26 và 2, tách 36 thành tích của 18 và 2

Ta thấy tích ở trên và ở dưới gạch ngang có các thừa số chung là 26 và 18

Cùng rút gọn tích ở hàng trên và tích ở hàng dưới gạch ngang cho 26 và 18 ta có:

52×3626×18=26×2×18×2 2 6× 18=2×21=41=4

Vậy số cần điền là: 4

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tính bằng cách thuận tiện: 81×25×1215×54=...

Xem đáp án

Tách 81 thành tích của 9 và 9, tách 25 thành tích của 5 và 5, tách 12 thành tích của 2 và 6, tách 15 thành tích của 3 và 5, tách 54 thành tích của 6 và 9

Ta thấy tích ở trên và ở dưới gạch ngang có các thừa số chung là 5, 6, và 9

Cùng rút gọn tích ở hàng trên và tích ở hàng dưới gạch ngang cho 5, 6 và 9

Ta có:

81×25×1215×54=9×9×5×5×2×65×3×6×9=9×5×23=903=30

Vậy số cần điền là: 30

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Văn Nguyễn
07:20 - 28/03/2022

Bài học rất hay và bổ ích

no name
15:19 - 24/04/2022

easy

trần minh phong
19:56 - 26/08/2022

bai hoc rat la hay

Trần Đào
15:11 - 19/11/2022

10 giây thi xong rồi 5/5