Trắc nghiệm Quê hương có đáp án

  • 9950 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ Quê hương được rút trong tập thơ nào của tác giả Tế Hanh?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Những bài thơ của Tế Hanh được biết đến nhiều nhất có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Quê hương của Tế Hanh gắn liền với nghề nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Nội dung của bài Quê hương nói lên điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Nhận định nào dưới đây nói đúng nhất tình cảm của Tế Hanh đối với cảnh vật, cuộc sống và con người ở quê hương ông ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

hong tran

3 năm trước

Phạm Tuan

10 tháng trước

Nguyễn SAD

Bình luận


Bình luận