Tế bào nhân thực – Các bào quan có màng kép

  • 6896 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chức năng quan trọng nhất của nhân tế bào là

Xem đáp án

Lời giải:

Nhân tế bào là nơi lưu giữ thông tin di truyền, là trung tâm điều hành, định hướng và giám sát mọi hoạt động trao đổi chất trong quá trình sinh trưởng, phát triển của tế bào.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nếu xem tế bào là một thành phố hoạt động, thì nhân là:

Xem đáp án

Lời giải:

Nhân tế bào là nơi lưu giữ thông tin di truyền, là trung tâm điều hành, định hướng và giám sát mọi hoạt động trao đổi chất trong quá trình sinh trưởng, phát triển của tế bào.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào nhân thực chính là:

Xem đáp án

Lời giải:

Trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào nhân thực chính nhân tế bào.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì

Xem đáp án

Lời giải:

Nhân chứa nhiễm sắc thể, là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào do vậy nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây của nhân tế bào giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

Xem đáp án

Lời giải:

Nhân chứa nhiễm sắc thể, là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào do vậy nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đỗ Hoàng Hiếu

1 năm trước

Nhân Chí Nguyễn

8 tháng trước

Lee Thû

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
09:10 - 02/01/2022

Tem