Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 10 (có đáp án): Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp (TT)

  • 3045 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào không đúng khi nói về ảnh hưởng của nước đến quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án là A

B, C, D đều đúng
A sai, nước là nguyên liệu của pha sáng


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nước đối với quang hợp là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án là C

Nhận định sai là: C

Nước chỉ cung cấp điện tử và H+, không cung cấp oxi cho sự tổng hợp chất hữu cơ vì O2 đã thoát ra dạng khí


Câu 5:

Phát biểu không đúng về ảnh hưởng của nhiệt độ đối với quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án là D

Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình quang hợp ở thực vật là 20 – 300C, 500C ở thực vật nhiệt đới là nhiệt độ cực đại của quang hợp


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Tra My Nguyen

Bình luận


Bình luận