Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 17 (có đáp án): Hô hấp ở động vật (Phần 1)

  • 12283 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Điều không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Côn trùng hô hấp?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Hô hấp ngoài là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí ở?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Điều không đúng với đặc điểm của giun đất thích ứng với sự trao đổi khí là?

Xem đáp án

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Như Yến

N

2 năm trước

NT Thùy Linh

K

1 năm trước

Khải Phan

d

1 năm trước

dp1.0a2. chautrinh

Bình luận


Bình luận

Nako Hmuhmu
08:49 - 26/03/2022

Câu 1: Đáp án sai

Mạnh Cường
22:46 - 06/05/2023

câu 1 đúng nhé chênh lệch chứ k phải cân bằng