Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 26 (có đáp án): Cảm ứng ở động vật (Phần 1)

  • 12048 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Cảm ứng của động vật là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Ở động vật có hệ thần kinh hoàn thiện và phức tạp hơn nên cần phản ứng lại các kích thích bên trong và bên ngoài cơ thể để tồn tại và phát triển.


Câu 2:

Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ khi bị kích thích vì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khánh Phương Mạch

Bình luận


Bình luận