Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 28 (có đáp án): Điện thế nghỉ

  • 4798 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu do sự phân bố ion?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương do?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Ở điện thế nghỉ, nồng độ Kvà Nagiữa phía trong và phía ngoài màng tế bào như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận