Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 5 (có đáp án): Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật

  • 10807 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Trong một khu vườn có nhiều loài hóa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên lớn phát triển tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây này chưa bao giờ ra hoa. Nhận đúng về cây này là?

Xem đáp án

Đáp án D

Cây đỗ quyên phát triển tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây chưa bao giờ ra hoa → Có thể cây này đã được bón thừa nitơ:

- Nitơ là một trong các nguyên tố khoáng dinh dưỡng thiết yếu trong cây, nó tham gia vào hình thành các đại phân tử hữu cơ quan trọng cấu thành nên tế bào và cơ quan như axit nuclêic, axit amin,…

- Khi trong môi trường dinh dưỡng thừa nitơ (do trong quá trình canh tác con người bổ sung nitơ từ phân bón quá nhiều), cây hấp thụ nhiều nitơ dẫn đến cây sinh trưởng nhanh, thân yếu, lá to,... kéo dài pha sinh trưởng mà kìm hãm pha sinh sản (cây chậm ra hoa).


Câu 2:

Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án

Đáp án D

Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục, ATP,… Thiếu nitơ sẽ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt trên lá.

Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit (ảnh 1)


Câu 3:

Cây hấp thụ nitơ ở dạng?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa?

Xem đáp án

Đáp án A

Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa NO3- thành NH4+. Quá trình này được thực hiện trong mô rễ và mô lá. Mo và Fe hoạt hóa các enzim tham gia vào quá trình này.


Câu 5:

Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ?

Xem đáp án

Đáp án C

Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa NO3- thành NH4+ theo sơ đồ sau:

NO3- (nitrat) → NO2- (nitrit) → NH4+ (amôni)

Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ NO2^-→ NO3^-→ NH4^+ NO3^- → NO2^- → NH3 (ảnh 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thạch Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Ngọc Trâm
21:36 - 21/10/2021

câu 8 là d

Hijulie
20:26 - 10/01/2022

câu 8 ai giải thích giúp mình với ạ