Trắc nghiệm Số nguyên âm có đáp án ( Vận dụng)

  • 1167 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Độ sâu trung bình của toàn bộ đại dương là 3 500 m dưới mực nước biển. Số nguyên âm biểu thị độ sâu đó là:

Xem đáp án

Độ sâu trung bình của toàn bộ đại dương là 3 500 m dưới mực nước biển. Số nguyên âm biểu thị độ sâu đó là – 3 500 m.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Nhà nước Âu Lạc được thành lập vào khoảng năm 257 TCN. Số nguyên âm biểu thị thời gian đó là:

Xem đáp án

Nhà nước Âu Lạc được thành lập vào khoảng năm 257 TCN. Số nguyên âm biểu thị thời gian đó là – 257.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Nếu 50 000 đồng biểu diễn số tiền có là 50 000 đồng thì – 100 000 đồng biểu diễn số tiền:

Xem đáp án

Nếu 50 000 đồng biểu diễn số tiền có là 50 000 đồng thì – 100 000 đồng biểu diễn số tiền nợ 100 000 đồng.

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Nếu 20°C biểu diễn 20 độ trên 0°C thì – 5°C biểu diễn:

Xem đáp án

Nếu 20°C biểu diễn 20 độ trên 0°C thì – 5°C biểu diễn 5°C dưới 0°C.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Cho tập hợp A = {– 5; – 8; 0; 14; – 70; 65; – 450}.

Số phần tử là số nguyên âm có trong tập hợp A là:

Xem đáp án

Nhận thấy trong tập hợp A có các phần tử – 5; – 8; – 70; – 450 là các số nguyên âm. Do đó số phần tử là số nguyên âm có trong tập hợp A là 4 phần tử.

Chọn đáp án D.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Đức Long

hay

Bình luận


Bình luận

Trần Đức Long
19:06 - 02/01/2023

hay nhưng hơi ngắn