Trắc nghiệm Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (Thông hiểu)

  • 1765 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dòng điện đi qua một dây dẫn có cường độ I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 12V. Để dòng điện này có cường độ I2 nhỏ hơn I1 một lượng là 0,6I1 thì phải đặt giữa hai đầu dây dẫn này một hiệu điện thế là bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có: U2U1=I2I1,trong đó I2 = I1 – 0,6I1 = 0,4I1

→ Để dòng điện này có cường độ I2 nhỏ hơn I1 một lượng là 0,6I1 thì phải đặt giữa hai đầu dây dẫn này một hiệu điện thế là: 

U2=I2I1.U1=0,4I1I1.12=4,8V

Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Võ Thị Đông Vy

Bình luận


Bình luận