Trắc nghiệm Thể tích hình hộp chữ nhật có đáp án (Nhận biết)

  • 543 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

uốn tính thể tíMch hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi cộng với chiều cao (cùng đơn vị đo). Đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Vậy phát biểu trên là sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?

Xem đáp án

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b, chiều cao là c. Công thức tính thể tích V của hình hộp chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Vậy công thức tính thể tích V của hình hộp chữ nhật đó là V = a × b × c.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Khi biết thể tích và diện tích đáy của hình hộp chữ nhật, muốn tính chiều cao của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?

Xem đáp án

Khi biết thể tích và diện tích đáy của hình hộp chữ nhật, muốn tính chiều cao của hình hộp chữ nhật ta lấy thể tích chia cho diện tích đáy.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

 

Xem đáp án

Muốn tính diện tích đáy khi biết thể tích và chiều cao của hình hộp chữ nhật ta lấy thể tích chia cho chiều cao (cùng đơn vị đo).

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận