Trắc nghiệm Thể tích hình hộp chữ nhật có đáp án (Nhận biết)

  • 1165 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi cộng với chiều cao (cùng đơn vị đo). Đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Vậy phát biểu trên là sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?

Xem đáp án

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b, chiều cao là c. Công thức tính thể tích V của hình hộp chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Vậy công thức tính thể tích V của hình hộp chữ nhật đó là V = a × b × c.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Khi biết thể tích và diện tích đáy của hình hộp chữ nhật, muốn tính chiều cao của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?

Xem đáp án

Khi biết thể tích và diện tích đáy của hình hộp chữ nhật, muốn tính chiều cao của hình hộp chữ nhật ta lấy thể tích chia cho diện tích đáy.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

 

Xem đáp án

Muốn tính diện tích đáy khi biết thể tích và chiều cao của hình hộp chữ nhật ta lấy thể tích chia cho chiều cao (cùng đơn vị đo).

Đáp án cần chọn là: A


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

tran tho

Bình luận


Bình luận