Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Ôn tập về phép cộng và phép trừ

  • 836 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

30 + 40 = 

Xem đáp án

30 + 40 = 70 nên số thích hợp điền vào chỗ trống là 70


Câu 3:

Một trường tiểu học có 254 học sinh nam và 243 học sinh nữ. Tất cả học sinh của trường đó là:

Xem đáp án

Tất cả học sinh của trường đó là:

 254 + 243 = 497 ( học sinh)

Đáp số 497 học sinh

Đáp án cần chọn là A


Câu 4:

Tìm x. Biết: x-124=371.

Giá trị của x là 

Xem đáp án

x – 124 = 371

         x = 371 + 124

         x = 495

Giá trị của x là 495


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận