Trắc nghiệm Toán 5 Bài 10: (có đáp án) Hai vật chuyển động ngược chiều

  • 1658 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Một ô tô đi từ A đến  B với vận tốc là v1 , cùng lúc đó xe máy đi từ B đến A với vận tốc là v2 . Độ dài quãng đường AB là s. Công thức tính thời gian đi để hai xe gặp nhau là:

Xem đáp án

Theo đề bài, ô tô và xe máy xuất phát cùng lúc và ngược chiều nhau, thời gian đi để gặp nhau bằng quãng đường chia cho tổng hai vận tốc, hay tgn=s:(v1+v2)

Đáp án A


Câu 2:

Quãng đường AB dài 360km. Một ô tô đi từ A tới B với vận tốc 50 km/giờ. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B tới A với vận tốc 40 km/giờ. Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau?

Xem đáp án

Ta có sơ đồ chuyển động của hai xe như sau:

Tổng vận tốc của hai xe là:

50 + 40 = 90 (km/giờ)

Thời gian đi để hai xe gặp nhau là:

360 : 90 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ.

Đáp án B


Câu 3:

Hai ca nô khởi hành cùng một lúc, đi ngược chiều nhau trên quãng đường sông AB dài 153km. Vận tốc của ca nô đi từ A đến B là 36 km/giờ và hơn vận tốc ca nô đi từ B đến A là 4 km/giờ. Hỏi kể từ khi khởi hành, sau bao lâu hai ca nô gặp nhau?

Xem đáp án

Vận tốc của ca nô đi từ B đến A là:

36 – 4 = 32 (km/giờ)

Tổng vận tốc hai ca nô là:

36 + 32 = 68 (km/giờ)

Kể từ khi khởi hành, hai ca nô gặp nhau sau khi đi số giờ là:

153 : 68 = 2,25 (giờ)

Đáp số: 2,25 giờ.

Đáp án A


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Dương dài 90km. Lúc 7 giờ 15 phút, anh Tuấn đi từ Hà Nội về Hải Dương với vận tốc 35 km/giờ. Cùng lúc đó anh Huy cũng đi từ Hải Dương lên Hà Nội với vận tốc 40 km/giờ.

Vậy hai người gặp nhau lúc c giờ c phút.

Xem đáp án

Tổng vận tốc của hai anh là:

35 + 40 = 75 (km/giờ)

Thời gian đi để hai anh gặp nhau là:

90 : 75 = 1,2 (giờ)

Đổi 1,2 giờ = 72 phút = 1 giờ 12 phút

Hai người gặp nhau lúc:

7 giờ 15 phút + 1 giờ 12 phút = 8 giờ 27 phút

Đáp số: 8 giờ 27 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 8;27.


Câu 5:

Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km/giờ và một xe đạp đi từ B đến A với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau? Lúc gặp nhau xe máy cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Xem đáp án

Tổng vận tốc của hai xe là:

42 + 12 = 54 (km/giờ)

Thời gian đi để hai xe gặp nhau là:

135 : 54 = 2,5 (giờ)

Chỗ gặp nhau cách B số ki-lô-mét là:

12 × 2,5 = 30(km)

Đáp số: 2,5 giờ; 30km.

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận