Trắc nghiệm Toán 5 ( có đáp án ) Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

  • 1956 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất: 1cm=110dmĐúng hay sai?

Xem đáp án

Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau, đơn vị bé bằng 110 đơn vị lớn.

Ta thấy hai đơn vị dm và cm là hai đơn vị đo liền nhau, mà đơn vị cm nhỏ hơn đơn vị dm nên 1cm=110dm

Đáp án cần chọn là A


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất: 1km gấp 1hm bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần.

Ta thấy hai đơn vị km và hm là hai đơn vị đo liền nhau, mà đơn vị km lớn hơn đơn vị hm nên 1km gấp 10 lần 1hm

Đáp án cần chọn là A


Câu 3:

Chọn đáp án đúng nhất: 15dm = 150... Đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

150 gấp 15 số lần là: 150 : 15 = 10 ( lần ) 

Mà trong bảng đơn vị đo độ dài, 2 đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần

Ta có: 1dm gấp 10 lần 1cm , hay 1dm = 10cm

Vậy 15dm = 150cm

Đáp án cần chọn là C 


Câu 4:

Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

15m - 8mm =... mm

Xem đáp án

Ta có: 1m = 1000mm nên 15m = 15000mm

Do đó: 15m - 8mm = 15000mm - 8mm = 14992mm

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 14992

Đáp án cần chọn là D 


Câu 5:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

30hm8m...3km5m

Xem đáp án

1km = 1000m nên 3km = 3000m

Do đó: 3km5m =  3000m + 5m = 3005m

1hm = 100m nên 30hm = 3000m

Do đó: 30hm8m = 3000m + 8m = 3008m

Ta thấy 3008m > 3005m

Vậy 30hm8m > 3km5m

Đáp án cần chọn là A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận

Lê Ngọc Linh
15:05 - 29/11/2020

bài toán sao khó vậy ?

Mia Machiro
08:55 - 19/08/2021

KHÓ Á ???
dễ mà

lương tuấn minh
08:39 - 05/08/2021

hello