Trắc nghiệm Toán 5 ( có đáp án ) Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta

  • 1839 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1hm. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1hm.

Vậy phát biểu trên là đúng

Đáp án cần chọn là A


Câu 2:

Đề-ca-mét vuông được viết tắt là:

Xem đáp án

Đề-ca-mét vuông được viết tắt là dam2

Đáp án cần chọn là D


Câu 3:

 16 dam2 được đọc là

Xem đáp án

Vì đề-ca-mét vuông viết tắt là dam2 nên 16dam2 được đọc là: Mười sáu đề-ca-mét vuông.

Đáp án cần chọn là B 


Câu 4:

Cho: 6hm2=...m2Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Ta có: 1hm2=10000m2 nên 6hm2=60000m2

Đáp án cần chọn là D


Câu 5:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

45dam2 + 98dam2....2hm2 - 54dam2

Xem đáp án

Ta có: 45dam2+98dam2=143dam2

Lại có:

2hm2=200dam22hm2-54dam2=200dam2-54dam2=146dam4

Vì: 143dam2<146dam2 nên

 45dam2+98dam2 <  2hm2-54dam2

Vậy dấu cần điền là <

Đáp án cần chọn là C


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

n

1 tháng trước

nguyen thanh long

Bình luận


Bình luận

Văn Huy Bùi
20:15 - 12/10/2020

giau bi loi