Trắc nghiệm Toán 5 Bài 19: (có đáp án) Chia một số thập phân cho một số thập phân

  • 1620 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

Vậy phát biểu đã cho là sai.

Đáp án B


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống (kết quả viết gọn nhất):

34,5 : 0,3 = c

Xem đáp án

Đặt tính và thực hiện phép tính ta có:

 

Vậy 34,5 : 0,3 = 115

Đáp án đúng điền vào ô trống là 115.


Câu 3:

Tính: 23,2 : 1,45

Xem đáp án

Đặt tính và thực hiện phép tính ta có:

 

Vậy 23,2 : 1,45 = 16

Đáp án C


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết 24,84 : x = 1,37 + 3,23. Vậy x = c

Xem đáp án

24,84:x=1,37+3,2324,84:x=4,6      x=24,84:4,6      x=5,4

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 5,4.


Câu 5:

Số dư của phép chia 8,5 : 0,13 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là:

Xem đáp án

Thực hiện đặt tính và tính phép chia đã cho ta có:

Dóng dấu phẩy của số bị chia ban đầu (số 8,5) một đường thẳng từ trên xuống dưới, ta thấy số 6 đứng ở hàng phần chục nghìn hay có giá trị là 0,0006 nên số dư của phép chia đã cho là 0,0006 khi phần thập phân của thương chỉ lấy đến 2 chữ số.

Thử lại: 65,38 × 0,13 + 0,0006 = 8,4994 + 0,0006 = 8,5.

Vậy số dư của phép chia 8,5 : 0,13 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là 0,0006.

Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phùng Thị Thu Ngân

😍😘🥰😘😘😍

Bình luận


Bình luận