Trắc nghiệm Toán 5 Bài 2: (có đáp án) Hình thang. Diện tích hình thang

  • 1858 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Một hình thang có đáy lớn là a, đáy bé là b, chiều cao là h. Khi đó công thức tính diện tích hình thang đó là:

Xem đáp án

Muốn tính diện tích ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Do đó, hình thang có đáy lớn là a, đáy bé là b, chiều cao là h thì diện tích hình thang đó được tính theo công thức: (a+b)×h2

Đáp án C


Câu 2:

Tính diện tích hình thang biết độ dài đáy là 17cm và 12cm, chiều cao là 8cm.

Xem đáp án

Diện tích hình thang đó là:

(17+12)×82=116cm2

Đáp số: 116 cm2

Đáp án C


Câu 3:

Hình thang ABCD có chiều cao AH bằng 75cm; đáy bé bằng 23 đáy lớn. Biết diện tích hình thang bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 135cm; chiều rộng 50cm. Tính độ dài đáy lớn, đáy bé của hình thang.

Xem đáp án

Diện tích hình chữ nhật là:

135 × 50 = 6750 (cm2)

Vậy hình thang có diện tích là 6750cm2.

Tổng độ dài hai đáy của hình thang là:

6750 × 2 : 75 = 180 (cm)

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị một phần là:

180 : 5  =36 (cm)

Độ dài đáy lớn là:

36 × 3 = 108 (cm)

Độ dài đáy bé là:

180 – 108 = 72 (cm)

Đáp số: Đáy lớn 108cm; đáy bé 72cm.

Đáp án D


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Diện tích hình thang có đáy lớn là 45dm, đáy bé là 25dm và chiều cao là 2m là c dm2

Xem đáp án

Đổi 2m = 20dm

Diện tích hình thang đó là:

(45+25)×202=700dm2

Đáp số: 700dm2

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 700.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho hình thang như hình vẽ:

Diện tích hình thang đã cho là c cm2

Xem đáp án

Diện tích hình thang đó là:

(27+52)×182=711cm2

Đáp số: 711cm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 711.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận

ngô trâm anh
15:17 - 29/01/2023

bạn ơi ấn vào đâu để viết vào ô trống vậy