Trắc nghiệm Toán 5 Bài 21: (có đáp án) Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm

  • 1725 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Phần trăm được kí hiệu là:

Xem đáp án

Phần trăm được kí hiệu là %.

Đáp án A


Câu 2:

27100 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

Xem đáp án

Ta có: 27100=27%

Vậy 27100  được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là 27%.

Đáp án C


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

124400= c %

Xem đáp án

Ta có: 124400=124:4400:4=31100=31%

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 31.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

28% + 47% = c %

Xem đáp án

Ta có: 28% + 47% = 75%

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 75.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

19,5% × 4 = c %

Xem đáp án

Ta có: 19,5% × 4 = 78%

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 78.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hải Trung Kim
16:17 - 25/12/2022

f