Trắc nghiệm Toán 5 Bài 22: (có đáp án) Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

  • 1986 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Số thập phân 0,525 được viết thành tỉ số phần trăm là:

Xem đáp án

Ta có: 0,525 × 100 = 52,5.

Do đó: 0,525 = 52,5%.

Đáp án C


Câu 3:

Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là:

Xem đáp án

Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là:

3 : 5 = 0,6 = 60%

Đáp án A


Câu 4:

Tỉ số phần trăm của 14kg và 5 yến là:

Xem đáp án

Đổi 5 yến = 50kg.

Khi đó, tỉ số phần trăm của 14kg và 5 yến là:

14 : 50 = 0,28 = 28%

Đáp án C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một lớp học có 48 học sinh, trong đó có 18 học sinh nam.

Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh cả lớp là c %.

Xem đáp án

Tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh cả lớp là:

18 : 48 = 0,375 = 37,5%

Đáp số: 37,5%.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 37,5.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận