Trắc nghiệm Toán 5 ( có đáp án ) : Ôn tập so sánh hai phân số ( tiếp )

  • 2086 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với 1?

Xem đáp án

Khi so sánh hai phân số, trong đó một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 1 thì ta có thể so sánh phân số bằng phương pháp so sánh với 1

Đáp án cần chọn là C 


Câu 2:

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian?

Xem đáp án

Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai hoặc khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai thì ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian.

Do đó cả hai đáp án A và B đều đúng

Đáp án cần chọn là D 


Câu 3:

Phần bù với 1 của phân số 9798  là

Xem đáp án

Phần bù với 1 của phân số 9798 là:

1 - 97989898-9798=198

Đáp án cần chọn là B


Câu 4:

Phần hơn với 1 của phân số 145141 là

Xem đáp án

Phần hơn với 1 của phân số 145141 là:

145141 - 1 = 145141141141=4141

Vậy phần hơn với 1 của phân số 145141 là 4141

Đáp án cần chọn là B


Câu 5:

Chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống: 175201.... 8368

Xem đáp án

Ta có: 175 < 201 175201<1

83>688368>1175201<1<8368175201<8368

Vậy dấu thích hợp điền vào ô trống là <

Đáp án cần chọn là C 


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

2 năm trước

Phạm Ngọc Bảo Hân

Bình luận


Bình luận