Trắc nghiệm Toán 5 Bài 3: (có đáp án) Ôn tập về số thập phân

  • 1635 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Số thập phân 37,36 được đọc là:

Xem đáp án

Số thập phân 37,36 được đọc là ba mươi bảy phẩy ba mươi sáu.

Đáp án B


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống :

Phần nguyên của số thập phân 24,567 là c

Xem đáp án

Phần nguyên của số thập phân 24,567 là 24.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 24.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống :

Số thập phân gồm có tám đơn vị, không phần mười, sáu phần trăm, một phần nghìn được viết là c

Xem đáp án

Số thập phân gồm có tám đơn vị, không phần mười, sáu phần trăm, một phần nghìn được viết là 8,061.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 8,061.


Câu 4:

Giá trị của chữ số 6 trong số thập phân 19,3562 là:

Xem đáp án

Chữ số 6 của số thập phân 19,3562 nằm ở hàng phần nghìn của phần thập phân nên có giá trị là 61000

Đáp án C


Câu 5:

Bỏ các chữ só 0 ở tận cùng bên phải của số thập phân 4,5000 để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn.

Xem đáp án

Số thập phân 4,5000 có các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân nên ta có thể bỏ bỏ chữ số 0 đó đi để được một số thập phân bằng nó và ở dạng gọn hơn:

4,5000 = 4,500 = 4,50 = 4,5

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án D


3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Minh Anh

P

1 năm trước

Phuc Nguyen Thi Kim

Bình luận


Bình luận