Trắc nghiệm Toán 5 Bài 4: (có đáp án) Ôn tập về đo dài và đo khối lượng

  • 1772 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

1hm gấp 1dam bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần.

Ta thấy hai đơn vị hm và dam là hai đơn vị đo liền nhau, mà đơn vị hm lớn hơn hơn đơn vị dam nên 1hm gấp 10 lần 1dam.

Đáp án A


Câu 2:

1hg = 1100kg. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần. Ta thấy hai đơn vị hg và kg là hai đơn vị đo khối lượng liền nhau.

Ta có: 1kg=10hg hay 1hg=110kg

Vậy khẳng định 1hg=1100kg là sai.

Đáp án B


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

5m 4cm = c cm

Xem đáp án

Ta có: 1m = 100cm nên 5m = 500cm

Do đó: 5m 4cm = 500cm + 4cm = 504cm

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 504.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

12 tấn 3kg = c kg

Xem đáp án

Ta có 1 tấn = 1000kg nên 12 tấn  = 12000kg.

Do đó 12 tấn 3kg = 12000kg + 3kg = 12003kg.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 12003.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

23458m = c km c m

Xem đáp án

Ta có: 23458m=23000m+458m

1km=1000m nên 23000m=23km

Do đó, 23458m=23km+458m=23km458m.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 23; 458.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Khanh Tran
14:09 - 10/04/2021

caâu 4 :1203

Mia Machiro
15:20 - 06/07/2021

1 tấn = 1000 kg
12 tấn = 12000 kg
12000 kg + 3 kg = 12003 chứ

Nguyễn Thị Yên
21:45 - 03/04/2024

câu 3 : 504

Nguyễn Thị Yên
21:46 - 03/04/2024

câu 4: 1203