Trắc nghiệm Toán 5 Bài 4: (có đáp án) Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

  • 1942 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Viết số thập phân thích hợp vào ô trống (dạng gọn nhất): 24m7dm=m

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đo dộ dài ta có 1m=10dm hay 1dm=110m

Nên 24m  7dm=24710m=24,7m

Vậy 24m7dm=24,7m

Đáp án đúng điền vào ô trống là 24,7.


Câu 2:

Viết số thập phân (gọn nhất) thích hợp vào ô trống: 18km81m=km

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đô độ dài ta có 1km=1000m hay 1m=11000km

Nên 18km  81m=18811000km=18,081km

Vậy 18km  81m=18,081km

Đáp án đúng điền vào ô trống là 18,081.


Câu 3:

Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 38317dm=...hm

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đô độ dài ta có 1hm=1000dm  hay 1dm=11000hm

Nên 

38317dm=38000dm+317dm=38hm  317dm=383171000hm=38,317hm

Vậy 38317dm=38,317dm

Đáp án B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống sau: 53,2 dm=dmcm

Xem đáp án

Ta có:

53,2dm=53210dm=53dm+210dm=53dm+2cm=53dm2cm

Vậy 53,2dm=53dm2cm

Đáp án cần điền vào ô trống theo thứ tự từ trái qua phải là 53; 2.


Câu 5:

Điền số thích vào ô trống: 27,9km=m

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đô độ dài ta có 1km=1000m hay 1m=11000km

Nên

27,9km=27,900km=279001000km=27km+9001000km=27000m+900m=27900m

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 27900.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoàng Nga
19:59 - 18/09/2021

pua te

Hung Quang Chau
10:09 - 26/04/2022

24,7 M