Trắc nghiệm Toán 5 Bài 5: (có đáp án) Chia số đo thời gian cho một số

  • 1786 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

65 phút : 5 = c phút

Xem đáp án

Ta có: 65 phút  : 5 = 13 phút

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 13.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

10 phút 8 giây : 2 = c phút c giây

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy 10 phút 8 giây : 2 = 5 phút 4 giây

Đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 5; 4.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

21 giờ 12 phút : 4 = c giờ c phút

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy 21 giờ 12 phút : 4 = 5 giờ 18 phút

Đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 5; 18.


Câu 4:

Tính:

(4 giờ 36 phút + 18 phút) : 3

Xem đáp án

Ta có:

(4 giờ 36 phút  + 18 phút) : 3

= 4 giờ 54 phút : 3

= 3 giờ 114 phút : 3

= 1 giờ 38 phút

Đáp án B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một đu quay 5 vòng hết 6 phút 20 giây. Vậy đu quay đó quay 1 vòng hết c phút c giây.

Xem đáp án

Đu quay đó quay 1 vòng hết số thời gian là:

6 phút 20 giây : 5 = 1 phút 16 giây

Đáp số: 1 phút 16 giây

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 1; 16.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyen Thi Tra My
12:24 - 31/03/2021

13

Dương Thùy
09:25 - 12/03/2023

13