Trắc nghiệm Toán 5 ( có đáp án ) Hỗn số

  • 2395 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hỗn số gồm bao nhiêu thành phần?

Xem đáp án

Hỗn số có hai thành phần là phần nguyên và phần phân số

Đáp án cần chọn là C 


Câu 2:

Chọn hỗn số trong các đáp án sau:

Xem đáp án

Hỗn số có hai thành phần là phần nguyên và phần phân số. Vậy hỗn số là 427

Đáp án cần chọn là D


Câu 3:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm: Phần nguyên của hỗn số 523 là .... 

Xem đáp án

Phần nguyên của hỗn số 523 là 5

Đáp án cần chọn là A


Câu 4:

Hỗn số “mười ba và hai mươi lăm phần ba mươi tám” được viết là:

Xem đáp án

Hỗn số “mười ba và hai mươi lăm phần ba mươi tám” được viết là 132538

Đáp án cần chọn là B


Câu 5:

Phần phân số của hỗn số 359 là 

Xem đáp án

Phần phân số của hỗn số 359 là 59

Đáp án cần chọn là D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Ngọc Linh
15:17 - 12/12/2020

cũng đc

Nguyễn Thị Oanh
14:41 - 18/10/2021

hay