Trắc nghiệm Toán 5 Bài 7: (có đáp án) Ôn về phép cộng

  • 1706 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Cho phép tính a + b = c. Con hãy chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Ta có:

Vậy c là số hạng là khẳng định sai.

Đáp án C


Câu 2:

Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

- Tính chất giao hoán: a+b=b+a

- Tính chất kết hợp: (a+b)+c=a+(b+c)

- Cộng với 0: a+0=0+a=a

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

667724 + 69058 = c

Xem đáp án

Đặt tính rồi thực hiện tính ta có:

+66772469058736782

Vậy 667724+69058=736782

Đáp án đúng điền vào ô trống là 736782.


Câu 4:

Tính: 37+514

Xem đáp án

Ta có:37+514=614+514=1114

Vậy 37+514=1114

Đáp án C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

123,98 + 456,78 = c

Xem đáp án

Đặt tính và thực hiện tính ta có:

+123,98456,78¯580,76

Vậy 123,98+456,78=580,76

Số thích hợp điền vào ô trống là 580,76.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận

Mia Machiro
20:13 - 05/07/2021

câu 6 : 90,65