Trắc nghiệm Toán 5 Bài 9: (có đáp án) Ôn tập về phép nhân

  • 1563 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân có chung các tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

- Tính chất giao hoán: a×b=b×a

- Tính chất kết hợp: (a×b)×c=a×(b×c)

- Nhân một số với một tổng: (a+b)×c=a×c+b×c

- Phép nhân có thừa số bằng 1: 1×a=a×1=a

- Phép nhân có thừa số bằng 0: 0×a=a×0=0

Vậy cả ba tính chất đã nêu đều đúng.

Đáp án D


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

- Khi nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, ... chữ số.                             

- Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án C


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống: 

1312 × 254 = c

Xem đáp án

Đặt tính rồi thực hiện tính ta có:

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 333248.


Câu 4:

Tính: 37×415

Xem đáp án

Ta có:

37×415=3×47×15=3×47×3×5=435

Đáp án B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống: 

3,25 × 5,7 = c

Xem đáp án

Thực hiện và thực hiện tính ta có:

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 18,525.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ngân Hà
08:28 - 16/06/2021

Câu 2 : Đáp án C

Nguyễn Ngọc Khánh Vy
20:52 - 21/04/2022

cam on app da giup mik hoc tot