Trắc nghiệm Toán 5 Bài 9: (có đáp án) Phép trừ hai số thập phân

  • 1677 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Cho phép tính 35,92 – 17,3. Tìm cách đặt tính đúng.

Xem đáp án

Ta đặt tính như sau:

+ Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

+ Viết dấu phẩy của số bị trừ và số trừ thẳng cột với nhau.

Vậy trong các cách đặt tính đã cho chỉ có cách B là đúng quy tắc.

Đáp án B


Câu 2:

Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

72,45 - 26,18 = …

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

72,4526,18¯46,27

Vậy 72,45 - 26,18 = 46,27

Đáp án C


Câu 3:

Cho 51,20 - 17,83 = 33,43. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

51,2017,83¯    33,37

Do đó, khẳng định 51,217,83=33,43 là sai.

Đáp án B


Câu 4:

Tính: 42 – 18,37

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

42,0018,37¯    23,63

Vậy 4218,37=23,63

Đáp án C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết: 49,5 - x = 27,83. Vậy x =  c

Xem đáp án

49,5x=27,83      x=49,527,83      x=21,67

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 21,67.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

1 năm trước

hà lê bảo nhi

Bình luận


Bình luận

phamhoanggiang
20:21 - 10/11/2020

96

phamhoanggiang
20:21 - 10/11/2020

học ngu như cứt

phamhoanggiang
20:22 - 10/11/2020

hay

Nguyễn Thị Ngọc Vân
20:55 - 02/12/2023

Đề thi ra rất hay