Trắc nghiệm Bài kiểm tra chương 3 cơ bản có đáp án

  • 1494 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình hộp chữ nhật có số đo như hình  vẽ. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. A. 250cm^ 2   (ảnh 1)

Cho hình hộp chữ nhật có số đo như hình vẽ. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.

Xem đáp án

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

(9 + 5) x 2 = 28 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

28 x 10 = 280 (cm2)

Đáp số: 280cm2

Chọn D


Câu 2:

6 000 000 cm3 = … m3

Xem đáp án

Ta có: 1m3 = 1 000 000cm3

Mà 6 000 000 : 1 000 000 = 6

Nên 6 000 000cm3 = 6 m3

Vậy số cần điền vào ô trống là: 6


Câu 3:

 Cho hình lập phương có số đo như hình vẽ  Tính thể tích của hình lập phương đó. A. 64cm^ 3  (ảnh 1)

Cho hình lập phương có số đo như hình vẽ. Tính thể tích của hình lập phương đó.

Xem đáp án

Thể tích của hình lập phương đó là:

8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Đáp số: 512cm3

Chọn D


Câu 4:

1 dm3 = … cm3

Xem đáp án

Ta có: 1 dm3 = 1000 cm3

Vậy số cần điền vào ô trống là: 1000


Câu 5:

Cho tam giác ABC có số đo như hình vẽ. Tính diện tích tam giác ABC. A. 25cm^ 2  (ảnh 1)

Cho tam giác ABC có số đo như hình vẽ. Tính diện tích tam giác ABC.

Xem đáp án

Diện tích tam giác ABC là:

(9 x 6) : 2 = 27 (cm2)

Đáp số: 27cm2

Chọn C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận