Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí số liệu có đáp án

  • 347 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các môn thể thao được ưa thích của lớp 6a

Các môn thể thao được ưa thích của lớp 6a  Các môn thể thao được yêu thích của lớp 6A là: (ảnh 1)

Các môn thể thao được yêu thích của lớp 6A là:

Xem đáp án

Các môn thể thao được yêu thích của lớp 6A là: Bóng đá, cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bóng rổ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Số học sinh vắng trong ngày của các lớp khối 6 trường THCS A là

6A1

6A2

6A3

6A4

6A5

6A6

6A7

6A8

2

4

5

1

3

2

2

1

Có bao nhiêu lớp có số học sinh vắng ít nhất

Xem đáp án

Số học sinh vắng ít nhất trong một lớp là 1

Lớp có số học sinh vắng ít nhất là lớp 6A4 , 6A8

Vậy có 2 lớp có số học sinh vắng ít nhất.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Em hãy chỉ ra các điểm không hợp lí trong bảng dữ liệu sau:

Danh sách học sinh giỏi lớp 7A

STT

Họ và tên

1

Nguyễn Hoàng Xuân

2

Phạm Thị Hương

3

Đỗ Thu Hà

4

03456789

5

Ngô Xuân Giang

 

Xem đáp án

Họ và tên phải là chữ nên 03456789 không thể là họ và tên của một người

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Có bao nhiêu điểm không hợp lí trong cột “email” của bảng dữ liệu:

Danh sách email của các bạn tổ 1 lớp 6D

Có bao nhiêu điểm không hợp lí trong cột “email” của bảng dữ liệu: Danh sách email  (ảnh 1)

Xem đáp án

Ở bảng 4, Email của bạn Cúc và bạn Đào không hợp lí vì không đúng theo cú pháp của email (Email phải có @)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho bảng số liệu đánh giá chất lượng sản phẩm bằng điểm số 1, 2, 3, 4, 5 của một lô hàng gồm 15 sản phẩm như sau:

Điểm

1

2

3

4

5

Số sản phẩm

3

0

5

7

0

Đối tượng thống kê là

Xem đáp án

Bảng trên có thông tin về số sản phẩm đạt từng loại điểm 1, 2, 3, 4, 5 nên đối tượng thống kê là các điểm số 1,2,3,4,5.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận