Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 2: Biểu đồ cột kép có đáp án

  • 363 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điểm thi của Nam và Khải được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở hình sau:

Điểm thi của Nam và Khải được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở hình sau: (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Điểm toán của Nam thấp hơn Khải => A sai.

Điểm Ngữ văn của Nam cao hơn Khải. Tức là điểm Ngữ văn của Khải thấp hơn Nam nên điểm 3 môn của Khải cao hơn Nam là sai

=> B sai, C đúng và D sai.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Điểm thi của Nam và Khải được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở hình sau:

Điểm thi của Nam và Khải được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở hình sau:  Điểm cao nhất  (ảnh 1)

Điểm cao nhất thuộc về bạn nào, môn nào?

Xem đáp án

Cột cao nhất là cột màu xanh, môn Toán.

Vậy điểm cao nhất thuộc về bạn Khải môn Toán.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Quan sát biểu đồ trong Hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi

Quan sát biểu đồ trong Hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi (ảnh 1)

Xem đáp án

Biểu đồ hình 6 được ghép bởi 2 biểu đồ:

- Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1

- Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho hai biểu đồ về điểm kiểm tra 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của Hải và Lan như sau:

Cho hai biểu đồ về điểm kiểm tra 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của Hải và Lan như sau: (ảnh 1)
Cho hai biểu đồ về điểm kiểm tra 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của Hải và Lan như sau: (ảnh 2)

Biểu đồ cột kép được ghép bởi hai biểu đồ trên là

Xem đáp án

Trục ngang là các môn, trục đứng là điểm của từng môn.

Chiều cao môn Toán: Cột xanh là 7 và cột đỏ là 8

Chiều cao môn Ngữ văn: Cột xanh là 8 và cột đỏ là 7.

Chiều cao môn Tiếng Anh: Cột xanh là 9 và cột đỏ là 9.

Biểu đồ cột ghép điểm của hai bạn là:

Cho hai biểu đồ về điểm kiểm tra 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của Hải và Lan như sau: (ảnh 3)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho biểu đồ cột ghép điểm học kì 1 của bạn Hải và bạn Lan như sau:

Cho biểu đồ cột ghép điểm học kì 1 của bạn Hải và bạn Lan như sau:  Môn Ngữ văn của (ảnh 1)

Môn Ngữ văn của bạn Lan bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Điểm của bạn Lan là màu đỏ và hàng Ngữ văn nên số điểm Ngữ văn của Lan là 7.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận