Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài tập cuối chương 6 có đáp án

  • 357 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?

Xem đáp án

Có 1 và chỉ 1 đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt cho trước. Vậy có duy nhất 1 đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho hình vẽ. Em hãy chọn đáp án đúng.

Cho hình vẽ. Em hãy chọn đáp án đúng.  A. A nằm giữa hai điểm B và C   B. B nằm  (ảnh 1)

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho điểm M nằm giữa điểm N và P như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng ?

Cho điểm M nằm giữa điểm N và P như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng ? (ảnh 1)

Xem đáp án

Nhận xét:

+ Đáp án A: Hai tia NM và MP là hai tia không chung gốc nên loại đáp án A.

+ Đáp án B: Hai tia MP và NP là hai tia không chung gốc nên loại đáp án B.

+ Đáp án C: thấy hai tia PN và PM là hai tia cùng chung gốc P và tạo thành nửa đường thẳng nên hai tia PN và PM là hai tia trùng nhau, do đó chọn đáp án C.

+ Đáp án D: Hai tia MN và MP là hai tia chung gốc nhưng tạo thành một đường thẳng nên hai tia MN và MP là hai tia đối nhau, do đó loại đáp án D.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hình vẽ:

Cho hình vẽ:  Hình vẽ trên có bao nhiêu tia chung gốc B: (ảnh 1)

Hình vẽ trên có bao nhiêu tia chung gốc B:

Xem đáp án
Cho hình vẽ:  Hình vẽ trên có bao nhiêu tia chung gốc B: (ảnh 2)

Hình vẽ trên có các tia chung gốc B là: BA, Bx, By, BC và BD. Vậy có tất cả 5 tia chung gốc B.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho hình vẽ sau. Chọn câu đúng.

Cho hình vẽ sau. Chọn câu đúng.  A. Điểm M thuộc đường thẳng xy nhưng không (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta thấy hai đường thẳng xy và ab cắt nhau tại M nên đáp án C đúng.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận