Trắc nghiệm Tức cảnh Pắc Bó có đáp án

  • 10977 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ Tức cảnh Pác Bó do ai sáng tác?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Ý nào nói đúng nhất hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Tức cảnh Pác Bó?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Dòng nào nói đúng nhất giọng điệu chung của bài Tức cảnh Pác Bó?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Nhận định nào nói đúng nhất về con người Bác trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Dòng nào diễn tả đúng nhất nghĩa của từ chông chênh ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


4.5

Đánh giá trung bình

83%

17%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

3 năm trước

La Bảo Quỳnh Anh

3 năm trước

Trần Bích Chi

T

3 năm trước

Thanh Tran

T

2 năm trước

Trinh Gia Minh

N

2 năm trước

Nguyễn Hiệp

H

1 năm trước

Hà Kim

Bình luận


Bình luận