Trắc nghiệm Ước chung và ước chung lớn nhất có đáp án ( Nhận biết )

  • 1053 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số x là ước chung của số a và số b nếu:

Xem đáp án

Theo lý thuyết: Số x là ước chung của số a và số b nếu x vừa là ước của a vừa là ước của b.

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

+ Đáp án A: Đáp án này đúng vì mọi số tự nhiên đều có ước chung là 1

+ Đáp án B: Đáp án này sai, vì 0 không là ước của bất kì một số nào cả

+ Đáp án C: Đáp án này sai, vì số nguyên tố có 2 ước là 1 và chính nó

+ Đáp án D: Đáp án này sai, vì 2 số nguyên tố có ước chung là 1

Chọn đáp án A.


Câu 3:

ƯCLN của a và b là:

Xem đáp án

Nếu a chia hết cho b thì b là ước của a.

Mà b cũng là ước của b nên là ước chung của a và b.

Hơn nữa b là ước lớn nhất của b nên ƯCLN (a, b) = b.

Vậy ƯCLN của a và b là bằng b nếu a chia hết cho b.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Theo lý thuyết, ta có:

+ Ước chung lớn nhất của hai số a và b là số lớn nhất trong các ước chung của a và b

+ Ước chung của hai số là ước của ước chung lớn nhất của chúng

+ Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung lớn nhất bằng 1

Vậy đáp án A, B, C đúng và D sai.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.

Nếu a ⁝ 7 và b ⁝ 7 thì 7 là ………. của a và b.

Xem đáp án

Nếu a ⁝ 7 thì 7 là ước của a, b ⁝ 7 thì 7 là ước của b, vậy 7 là ước chung của a và b.

Do đó: Nếu a ⁝ 7 và b ⁝ 7 thì 7 là ước chungcủa a và b.

Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

37 Lê Minh Hoàng
15:51 - 27/07/2023

Khóa học
Thi Online
Tuyển sinh
Tìm kiếm
Khóa học của tôi
37 Lê Minh Hoàng
Trang chủ Lớp 6 Toán Thi online Trắc nghiệm Ước chung và ước chung lớn nhất có đáp án ( Nhận biết )
Điểm số của bạn
9/10

Trắc nghiệm Ước chung và ước chung lớn nhất có đáp án ( Nhận biết )
517 lượt thi

10 câu hỏi

45 phút

(Trắc nghiệm Ước chung và ước chung lớn nhất có đáp án ( Nhận biết ))

THI LẠI
LỊCH SỬ LÀM BÀI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CÂU 1: CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG
Số x là ước chung của số a và số b nếu:
vừa là ước của a vừa là ước của b

là ước của a nhưng không là ước của b

là ước của b nhưng không là ước của a

không là ước của cả a và b

XEM LỜI GIẢI

CÂU 2: TIẾC QUÁ! BẠN ĐÃ CHỌN SAI ĐÁP ÁN.
Chọn khẳng định đúng:
ọi số tự nhiên đều có ước chung với nhau.

ọi số tự nhiên đều có ước là 0

ố nguyên tố chỉ có đúng 1 ước là chính nó

số nguyên tố khác nhau thì không có ước chung

XEM LỜI GIẢI

CÂU 3: CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG
ƯCLN của a và b là:
A. bằng b nếu a chia hết cho b

ằng a nếu a chia hết cho b

C.ước chung nhỏ nhất của a và b

ệu của 2 số a và b

XEM LỜI GIẢI

CÂU 4: CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG
Chọn câu sai.
A.Ước chung lớn nhất của hai số a và b là số lớn nhất trong các ước chung của a và b

B.Ước chung của hai số là ước của ước chung lớn nhất của chúng

số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung lớn nhất bằng 1

D.Ước chung lớn nhất của hai số a và b là số bé nhất trong các ước chung của a và b

XEM LỜI GIẢI

CÂU 5: CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG
Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.
Nếu a ⁝ 7 và b ⁝ 7 thì 7 là ………. của a và b.

A.ước chung lớn nhất

B.ước chung

ội

ội chung

XEM LỜI GIẢI

CÂU 6: CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG
Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.
Nếu 19 là số lớn nhất sao cho a ⁝ 19 và b ⁝ 19 thì 19 là ………. của a và b.

A.ước chung

B.ước chung lớn nhất

ội chung

ội chung lớn nhất

XEM LỜI GIẢI

CÂU 7: CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG
Cho các bước sau, sắp xếp theo thứ tự để được cách tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
1. Chọn ra các thừa số nguyên tố chung

2. Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

3. Lấy tích các lũy thừa đã chọn, ta nhận được ước chung lớn nhất cần tìm

4. Với mỗi thừa số nguyên tố chung, ta chọn lũy thừa với số mũ nhỏ nhất

– 2 – 3 – 4

– 3 – 4 – 1

– 1 – 4 – 3

– 4 – 3 – 2

XEM LỜI GIẢI

CÂU 8: CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG
Viết tập hợp các ước chung của 9 và 15.
A.ƯC(9, 15) = {1; 3}

B.ƯC(9, 15) = {0; 3}

C.ƯC(9, 15) = {1; 5}

D.ƯC(9, 15) = {1; 3; 9}

XEM LỜI GIẢI

CÂU 9: CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG
Ước chung lớn nhất của 9 và 15 là:
XEM LỜI GIẢI

CÂU 10: CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG
Tìm ƯCLN(16, 32, 112)?
XEM LỜI GIẢI

ĐỀ THI HOT ĐƯỢC THI NHIỀU

Bài tập: Tập hợp. Phần tử của tập hợp chọn lọc, có đáp án
1 đề K lượt thiThi thử

Trắc nghiệm Bức tranh của em gái tôi có đáp án
1 đề K lượt thiThi thử

Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 17 (có đáp án): Lớp vỏ khí
1 đề K lượt thiThi thử

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 17 có đáp án
1 đề K lượt thiThi thử

Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 1 (có đáp án): Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
1 đề K lượt thiThi thử
Để lại bình luận của bạn ...
37 Lê Minh Hoàng
THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC LỚP 6