Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 1(có đáp án): Bài tập nguồn âm (phần 2)

  • 2437 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 38 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đầy đủ nhất. Nguồn âm là:

Xem đáp án

Đáp án A

Các vật phát ra âm gọi là nguồn âm


Câu 2:

Chọn phát biểu đầy đủ nhất:

Xem đáp án

Đáp án A

Các vật phát ra âm gọi là nguồn âm


Câu 3:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

Các vật phát ra âm gọi là nguồn âm


Câu 4:

Khi phát ra âm:

Xem đáp án

Đáp án B

Khi phát ra âm, các vật đều dao động


Câu 5:

Vật phát ra âm khi nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Khi phát ra âm, các vật đều dao động


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Q.u.a.n.g A.n.h ^_^
21:24 - 17/11/2021

CHỌN PHÁT BIỂU ĐẦY ĐỦ NHẤT