Trắc nghiệm Vật lí 9 Bài 22 (có đáp án): Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

  • 1717 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Từ trường không tồn tại ở đâu?

Xem đáp án

Từ trường không tồn tại xung quanh điện tích đứng yên

→ Đáp án C


Câu 2:

Chọn phương án sai.

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Trong thí nghiệm Ơ – xtét, khi đặt dây dẫn song song với kim nam châm, cho dòng điện chạy qua dây dẫn thì:

Xem đáp án

Khi đặt dây dẫn song song với kim nam châm, cho dòng điện chạy qua dây dẫn thì kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu ⇒ có lực tác dụng lên kim nam châm (lực từ)

→ Đáp án A


Câu 3:

Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần nó. Lực này là:

Xem đáp án

Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực (gọi là lực từ) lên kim nam châm đặt gần nó. Ta nói dòng điện có tác dụng từ

→ Đáp án C


Câu 4:

Từ trường là: 

Xem đáp án

Từ trường là không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó

→ Đáp án B


Câu 5:

Ta nhận biết từ trường bằng:

Xem đáp án

Người ta dùng kim nam châm (gọi là nam châm thử) để nhận biết từ trường

→ Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận