Bài tập Lực điện từ có đáp án

  • 1058 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Một dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, không song song với đường sức từ thì:

Xem đáp án

Đáp án: C

Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, không song song với đường sức từ thì chịu tác dụng của lực điện từ.


Câu 2:

Dùng quy tắc nào dưới đây để xác định chiều của lực điện từ?

Xem đáp án

Đáp án: D

Khi biết chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn thẳng, chiều đường sức từ, quy tắc bàn tay trái giúp ta xác định được chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn.

=> Quy tắc bàn tay trái dùng xác định chiều của lực điện từ


Câu 3:

Muốn xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cần phải biết những yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Muốn xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cần phải biết chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó


Câu 4:

Quy tắc bàn tay trái được xác định?

Xem đáp án

Đáp án: D

Quy tắc bàn tay trái:Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực điện từ.


Câu 5:

Theo quy tắc bàn tay trái chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo:

Xem đáp án

Đáp án: C

Ta có: Quy tắc bàn tay trái:Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.

=>Chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận