Trắc nghiệm Vật lí 9 Bài 44 (có đáp án): Thấu kính phân kì

  • 1352 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thấu kính phân kì là loại thấu kính: 

Xem đáp án

Thấu kính phân kì là loại thấu kính có phần rìa dày hơn phần giữa

→ Đáp án A


Câu 2:

Dùng thấu kính phân kì quan sát dòng chữ, ta thấy:

Xem đáp án

Dùng thấu kính phân kì quan sát dòng chữ, ta thấy dòng chữ nhỏ hơn so với khi nhìn bình thường

→ Đáp án C


Câu 3:

Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló:

Xem đáp án

Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm

→ Đáp án D


Câu 4:

Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính phân kì bằng

Xem đáp án

Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính phân kì bằng hai lần tiêu cự của thấu kính

→ Đáp án B


Câu 5:

Tia sáng qua thấu kính phân kì không bị đổi hướng là

Xem đáp án

Tia sáng qua thấu kính phân kì không bị đổi hướng là tia tới bất kì qua quang tâm của thấu kính

→ Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận